Privacyverklaring

Individual Barbershop Privacyverklaring

 

Hier vind je de privacyverklaring van Individual Barbershop. Hier omschrijven we helder hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens die je bij ons deelt in de Individual Barbershop app.

 

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Daarom is het verstandig deze raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

 

Wie?

Individual Barbershop, gevestigd aan Nieuwe Ebbingestraat 95 9712 NH Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Vurghel Eustacia

Nieuwe Ebbingestraat 95

9712 NH Groningen

050 230 2256.

 

Doel gegevens

Individual Barbershop verzamelt persoonsgegevens enkel om contact op te kunnen met betrekking tot een gemaakte afspraak. Deze reden is hieronder toegelicht:

 

Contact opnemen

Jouw gegevens worden verzameld wanneer je een afspraak maakt bij Individual Barbershop via de app. We vragen je echter enkel om de benodigde gegevens om een afspraak te kunnen maken en je eventueel te kunnen informeren over eventuele wijzigingen met betrekking tot deze afspraak. Denk aan jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Individual Barbershop verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze app heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige via onze app, neem dan contact met ons op via vurghel@individualbarbershop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Ontvangst van gegevens

De gegevens die Individual Barbershop ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

 

Samet Online Solutions

De app is ontwikkeld door Samet Online Solutions. Gegevens worden rechtstreeks doorgezet naar de beveiligde database van Individual Barbershop.

 

Hostnet

De app van wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de app worden die betreffende gegevens opgeslagen op de servers van Hostnet.

 

Cookie

Zonder account is het niet mogelijk de app te gebruiken. De persoonlijke gegevens die je via de app deelt worden bewaard in een beveiligde database en alle redelijke maatregelen worden genomen om deze gegevens te beveiligen.

 

Opslag periode

We bewaren jouw gegevens voor een langere tijd bij Individual Barbershop. We bewaren ze echter nooit langer dan nodig is om je te kunnen informeren, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Daarnaast maakt Individual Barbershop geen gebruik van een automatisch verwijderingsmechanisme

 

Op het moment dat je een afspraak maakt via de Individual Barbershop app dan worden gegevens die je meestuurt, zoals jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen op onze server. Deze gegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

 

Beveiliging

We maken geen fysieke kopieën van jouw persoonsgegevens. Deze worden enkel beheerd in de eerdergenoemde systemen. De persoonsgegevens zoals eerder aangegeven zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

Daarnaast zijn de apparaten die jouw gegevens openen ook zelf beveiligd met vingerafdruk/wachtwoord. Alleen de benodigde apparaten hebben toegang tot jouw gegevens. Het aantal apparaten dat toegang heeft is dus beperkt. Ook hebben enkel medewerkers van Individual Barbershop die daadwerkelijk jouw gegevens moeten verwerken toegang tot jouw persoonlijke gegevens.

 

Daarnaast is de app beveiligd met MySQL Linux Server en zijn de domeinen van Hostnet beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de app privé is.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Individual Barbershop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Individual Barbershop vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Individual Barbershop. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet? Zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Individual Barbershop.

 

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Individual Barbershop opgeslagen, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Individual Barbershop al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet meer dat jouw gegevens bij Individual Barbershop vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht

Als je vindt dat Individual Barbershop niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Individual Barbershop jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via vurghel@individualbarbershop.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

 

Plichten

Individual Barbershop verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Bijvoorbeeld om je te kunnen informeren over het verschuiven van een afspraak. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Jouw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om per e-mail contact op te nemen.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Individual Barbershop met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

Individual Barbershop behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Individual Barbershop dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Individual Barbershop te beschermen. Daarbij proberen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op

 

Adresgegevens

Individual Barbershop

Nieuwe Ebbingestraat 95

9712 NH

Groningen

050 230 2256